مرتضی معصومی

سوابق هنری
  • نمایشگاه گروهی عکس رامان. هنرجویان عکاسی شورش مباشری. گالری شروه.آدر ماه ۱۳۹۷
متولد
مدرک تحصیلی
عنوان دوره عکاسی مقدماتی، شناخت نور و ترکیب بندی در عکاسی
اینستاگرام m1358_m@