نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی سکوت لطیف هنر - پرتغال . لیسبون

اطلاعات نمایشگاه:

نمایشگاه گروهی آثار عکاسی و نقاشی سکوت لطیف هنر – لیسبون ۲۰۱۸

نمایشگاه گروهی عکس و نقاشی سکوت لطیف هنر – پرتغال . لیسبون

محل برگزاری: گالری ATELIER NATÁLIA GROMICHO لیسبون

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

تصاویر نمایشگاه